اخبار و مقالات

الزام ساخت صفحه باسکول بتني

با توجه به ابلاغيه اداره کل استاندارد ضروريست که تمامي مراحل مربوط به ساخت صفحه بتني باسکول در محل کارخانه شرکت توليد کننده باسکول انجام شودو مي بايست شرکت توليد کننده باسکول مجهز به آزمايشگاه کنترل کيفي بتون بر اساس استاندارد مربوطه باشد.

تجليل از توزين برتر بعنوان واحد برگزيده

گروه توزين برتر در مراسم روز ملي صادرات بعنوان يکي از واحد هاي برگزيده و صادر کننده نمونه تنديس و لوح تقدير را از مسئولين و مقامات دولتي حاضر در مراسم دريافت نمود.